Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door BigaBam!

Jouw gegevens

Alle gegevens van klanten, hun (ex-)werknemers en bezoekers van deze website worden door BigaBam! met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinden gegevens

BigaBam!verzamelt en verwerkt gegevens van klanten, hun (ex-)werknemers en bezoekers van www.biigabam.nl en www.bigabam.com ten behoeve van haar bedrijfsvoering en de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die op uw computer achter blijven.
Cookies geven BigaBam! (en de externe service provider) informatie waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. De informatie krijgen wij door analyse van gegevens die niet in verband staan met jouw persoonlijk computer gebruik.
Je kunt cookies altijd weigeren. Je kunt je webbrowser zo instellen dat je alle cookies weigert of slechts bepaalde toelaat. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen

BigaBam! behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van dit Privacy Statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Back to top